Salpausselän kalatalousalue

Ilmoitus, 14.05.2020: Vuosikokous siirretty koronavirustilanteen takia. Uusi kokousaika ilmoitetaan myöhemmin.

Yleistä tietoa kalatalousalueesta

Salpausselän kalatalousalue on perustettu Nastolassa 13.2.2019 pidetyssä perustamiskokouksessa. Kalatalousalue muodostui kolmesta, samalle maantieteelliselle alueelle sijoittuvista ja lakkautettavista kalastusalueista (Vesijärvi, Nastola ja Iitti-Jaala).

Kalatalousalueen toimintaa johtaa yleiskokouksen valitsema 12 henkinen hallitus, jonka ohjauksessa toiminnanjohtaja hoitaa kalatalousalueen juoksevaa hallintoa. Salpausselän kalatalousalue on julkisoikeudellinen yhdistys ja sen kotipaikka on Lahti.

Kalastuslain (379/2015) 24 §:n mukaan kalatalousalueiden tehtävät ovat:

  1. kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu
  2. käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laadinta, hyväksytyn suunnitelman toimeenpano ja sen vaikutusten seuranta
  3. kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus
  4. kalastuksenvalvonnan järjestäminen
  5. kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden seurantatietojen kerääminen
  6. kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen tarpeisiin
  7. vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämät tehtävät
  8. viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajille
  9. muut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulosohjaukseen sekä tähän lakiin perustuvat tehtävät.

Postiosoite:

Salpausselän kalatalousalue
Vesijärvenkatu 27
15140 Lahti
y-tunnus: 3005422-9

Karttakuvaa klikkaamalla pääset suurempaan, interaktiiviseen karttaan.